OPĆENITE INFORMACIJE

U dugom procesu stvaranja fotomanipulacije, prvo se rađa ideja. Zatim se pronalaze potrebne fotografije. One se mogu fotografirati na licu mjesta ili se mogu pronaći stock fotografije. Kod takvih fotografija se treba paziti da su plaćene te na dopuštenje za vrstu upotrebe, a postoje i fotografije besplatne za upotrebu koje se nalaze na posebnim internetskim stranicama. Najdraže mi je kombinirati vlastite fotografije, ali je zbog prirode ideje ponekada to nemoguće pa moram posegnuti za stock fotografijama. Da bi rezultat foto manipulacije ispao što uvjerljiviji, treba paziti na puno detalja - perspektivu, kut, svjetlo, sjene...


Do sad sam surađivala s piscima i blogerima, s osobama koje su se odabrale fotomanipulaciju za originalni poklon te sam održala nekoliko izložbi u različitim knjižnicama u Hrvatskoj.


KAKO NARUČITI FOTOMANIPULACIJU za poklon?

Svatko tko želi drugačiju priču, slobodno mi se može javiti, te ćemo prema dogovoru kreirati fotografiju u skladu sa željenim motivima i prema mojim idejama i prijedlozima. Ugrubo skiciram ideju i zajedno dogovaramo izgled i eventualno mijenjamo skicu. Dogovaramo se oko dimenzija (horizontalan ili okomit format).


Fotografira se na licu mjesta (nezahtjevno/do pola sata), a ponekad se možete fotografirati sami ako pažljivo slijedite moje upute. Proces izrade traje od 5 do 15 sati (dan do dva).


Fotomanipulaciju kreiram u visokoj rezoluciji te se mogu printati i na velike formate te zatim staviti u prikladni okvir, a mogu se izraditi i u formi čestitke s citatom. Osoba može sama fotografiju uokviriti (u tom slučaju ju šaljem na adresu elektroničke pošte) ili ju u okvir stavljam ja i pažljivo upakiranu šaljem na adresu naručitelja ili za osobu za koju je namijenjena kao poklon.